Fetal Medicine Harapan Kita

KSM Obstetri & Ginekologi RSAB Harapan Kita

Jalan S.Parman no Kav 87, Jakarta Barat, Jakarta-Indonesia 11420

Phone 021-5668284

info@fetalmedharkit.com / fetalmedharkit@gmail.com

www.fetalmedharkit.com